Procedure for fastsættelse af forventet årsforbrug

Procedure for fastsættelse af forventet årsforbrug

Hvordan fastsætter NOE Net A/S det forventede årsforbrug for et aftagepunkt?

Som udgangspunkt sættes forventet årsforbrug efter forskrift H2, afsnit 5.2.1 lig senest målte 12-måneders forbrug på målepunktet. Der er dog nogle få undtagelser:

  • Hvis sidste aflæsning er skønnet, beregnes der forbi den skønnede værdi og tilbage til seneste reelle aflæsning
  • Hvis der har været en tilflytning i perioden, beregnes forventet forbrug ud fra perioden fra tilflytningsdatoen og til nyeste aflæsning
  • Hvis det er sat en ny installation op, beregnes forventet forbrug ud fra perioden fra tilslutningsdatoen og til nyeste aflæsning

Hvor ofte opdaterer NOE Net A/S det forventede årsforbrug for et aftagepunkt?

Forventet årsforbrug opdateres ved faste aflæsninger efter aflæsningsplanen på den pågældende måler.

Hvilken procedure følger NOE Net A/S, hvis elleverandør eller kunde ønsker justering af forventet årsforbrug?

Som udgangspunkt godkendes alle anmodninger om opdatering af forventet årsforbrug inden for rimelighedens grænser. Den laveste værdi, der bliver godkendt uden understøttelse af data er 500 kWh.