Elproducerende anlæg til og med 11 kW

Elproducerende anlæg til og med 11 kW

EnergiNet.DK www.energinet.dk har pr. 30-06-2016 ændret forskriften for nettilslutning af anlæg til og med 11 kW (TF 3.2.1), ændringen er blevet godkendt af Energitilsynet www.energitilsynet.dk

Teknisk forskrift 3.2.1 indeholder bestemmelser for anlæg med en mærkeeffekt til og med 11 kW, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet i Danmark. Forskriften indeholder bestemmelser om de egenskaber, som anlægget skal designes efter og overholde gennem levetiden. Følgende link er til TF 3.2.1 http://www.energinet.dk/DA/El/Forskrifter/Tekniske-forskrifter/Sider/Forskrifter-for-nettilslutning.aspx

I overensstemmelse med kravene i TF 3.2.1 er der blevet indført positivlister for vekselrettere og husstandsvindmøller, dette for at lette den teknisk-administrative proces. De tekniske krav for at blive registreret på positivlisterne er specificeret i TF 3.2.1. Information omkring optagelse på positivlisterne kan findes via følgende link:  http://www.danskenergi.dk/positivlister

Særlig opmærksom skal henledes på nye krav til vekselrettere, hvor NOE gør brug af stk. 2.2 i TF 3.2.1, hvor der stilles krav om trefaset tilslutning, hvis dem samlede inverter effekt overstiger 2,5 kW.

Uanset ovenstående effektgrænse er det ejeren af installationen som har ansvaret for at kravene jf. TF 3.2.1 og netbenyttelsesaftalen til enhver tid overholdes. Dette betyder i praksis, at det er Jer som installatør/rådgiver der har ansvaret for den samlede installation.

Som installatør og ansvarlig for opsættelse og ibrugtagning skal I være opmærksom på de skærpede krav der er til Jer for dokumentation før og under idriftsættelse samt dokumentation for beskyttelse og afprøvning. Alle disse informationer og test skal med den nye TF 3.2.1 sendes til godkendelse hos netselskabet.

Se aktuelle vejledninger på Dansk Energis hjemmeside

Har du spørgsmål?

Vi er her for at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Vi vil have danmarks mest tilfredse kunder.

Vi bestræber os på at yde dig den bedst mulige kundeservice og forventer at vende tillbage til dig inden for max 2 arbejds dage.