Stikledningssikringer

Stikledningssikringer

Nedenstående er godkendt af NOE NET A/S´ bestyrelse, og er I flere omgange præciseret I det husstandsomdelte informationsblad stikkontakten.

Ansvar

Netkunden er forpligtet til at hindre skader og forstyrrelser fra netkundens elektriske apparater mv. Som beskrevet I tilslutningsbestemmelserne punkt 2.3.3.

Betalingsforpligtelser

Udskiftningen af stikledningssikringer som følge af fejl, som beskrevet I tilslutningsbestemmelserne punkt 2.3.3, betalers af kunden, dette I overensstemmelse med tilslutningsbestemmelserne punkt 3.1.10 udskiftning af stikledningssikringer.

Præcisering af tilslutningsbestemmelserne bilag 4.2 stikledninger og hovedstrømkreds; netselskabets vedligehold af kabelskabe og stikledningssikringer dækker ikke udskiftning ved fejl, som beskrevet I punkt 2.3.3.

Vedligeholdet er jf. Stærkstrøms bekendtgørelsen lovpligtig eftersyn af elforsyningsanlæg.

Svigt i elforsyningen

NOE NET A/S betaler ikke el-installatøren for udkald, der er rekvireret af netkunden, når der er tale om fejl I forsyningsnettet, eller når elforsyningen af anden årsag er afbrudt.

Krav til materiel og dimensionering

Overbrændte stikledningssikringer udskiftes med sikringer af samme størrelse, idet sikringsstørrelsen kun må forøges efter forudgående aftale med NOE NET A/S.

Udførsel af stikledningsudskiftning

Sikringsudskiftning skal udføres efter bestemmelserne I stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5 drift af elforsyningsanlæg.

Download som PDF

Har du spørgsmål?

Vi er her for at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Vi vil have danmarks mest tilfredse kunder.

Vi bestræber os på at yde dig den bedst mulige kundeservice og forventer at vende tillbage til dig inden for max 2 arbejds dage.