FAQ

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvis du mener, at dit forbrug enten er sat for højt eller for lavt, skal du kontakte din elhandler.

Aftagenummeret er målerens 11-cifrede “cpr. nr.”, og det fortæller dit netselskab, hvor måleren sidder. Aftagenummeret findes ikke på din måler, men kan enten findes på din elregning eller oplyses hos din elhandler.

Når du skal flytte, skal det meddelses til din elleverandør. Det er også her du skal aflevere din aflæsning, hvis ikke din måler er fjernaflæst.

Netselskabet er det selskab, som har ansvaret for det lokale el-net. Det er dem, som har ansvaret for, at kabelnettet er i orden, og at der er strøm i din stikkontakt. Det er også dem, du skal ringe til hvis du har problemer med din elmåler eller skal have sat en ny op.

En elleverandør kan sælge strøm til alle kunder i hele Danmark, som har deres egen elmåler. En elleverandør tilbyder ofte flere forskellige elprodukter, og priserne varierer fra selskab til selskab.

Du skal altid kontakte din elleverandør ved strømsvigt. Du kan dog også tjekke NOE’s område her: Driftstatus.

Strømforbruget afhænger af mange ting, fx hvor gammel dine elektronik apparater er, hvor ofte du åbner dit køleskab, etc. De fleste der bor i lejlighed bruger mellem 2.000 og 2.500 kWh på et år. Bor man i parcelhus, bruger man som regel noget mere, nemlig mellem 4.000 og  6.000 kWh. Dog er der ikke et endeligt facit på forbruget, da det som sagt har mange variabler. Er du i tvivl om hvor meget strøm du bruger, kan du kontakte din elhandler eller kigge på din sidst modtaget opgørelse.

Et apparat er i standby, når det er slukket med fjernbetjeningen, men ikke på stikkontakten. I standby tilstand er den eneste funktion, at apparatet kan tændes med fjernbetjening eller med et internt signat, fx. timer i en video/harddiskoptager.

Hvor meget CO2, der udledes, afhænger af, hvordan strømmen er produceret (strøm produceret på kul udleder fx mere CO2, end strøm produceret på naturgas). Som gennemsnit for Danmark udledes der ca. 0,6 kg CO2 pr. kWh.