Placering

Placering

Målere skal placeres så de er let tilgængelige for aflæsning, kontrol og udskiftning (se også menupunktet “adgang”). Målertavler og målerfelter skal anbringes således at overkant af klemrække for målertilslutning er 0,5 – 1,5m over gulv eller færdigt terræn.

Ved bygningsændringer skal adgangsforholdene til måleren samt målerens placering overholde netselskabets (NOE’s) retningslinjer. (Fællesregulativet – pkt. 16.1)

Hvor der kan være tvivl om en målers tilhørsforhold, skal målertavle/målerskab forsynes med en entydig og holdbar mærkning, så det er let at identificere den tilhørende installation. (Fællesregulativet – pkt. 15.1)

Den fri plads til fastgørelse af en måler skal være mindst 300mm høj og 200mm bred. Monteringsdybden i et målerskab skal være mindst 150 mm. og maksimalt 250 mm. (Fællesregulativet – pkt. 18.1 og 18.2)

Netselskabet skal altid have uhindret adgang til måleren.

Har du spørgsmål?

Vi er her for at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Vi vil have danmarks mest tilfredse kunder.

Vi bestræber os på at yde dig den bedst mulige kundeservice og forventer at vende tillbage til dig inden for max 2 arbejds dage.