Forretningsgangen

NOE's forretningsgange

VEDRØRENDE UDTAGNING/ISÆTNING AF OVERBRÆNDTE STIKLEDNINGSSIKRINGER.

Omfang og formål:

Forretningsgangen gælder i tilfælde, hvor autoriserede el-installatører udskifter stikled- ningssikringer i kabelskabe i lavspændingsnet tilhørende NOE Net A/S. Forretningsgangen har til formål, at sikre netkunden den bedst mulige service i forbindelse med udskiftning af stikledningssikringer.

NETKUNDENS BETALINGSFORPLIGTELSE:

Netkunden betaler for udskiftning af stikledningssikringer som følge af:

  • Overbelastning/kortslutning i installationen.

  • Manglende selektivitet mellem stikledning og installation.

  • Fejl i stikledningen*

*Det er som hovedregel kunden, der ejer stikledningen.

FAKTURERING:

Når afprøvning godtgør, at fejlen er i kundens stikledning eller installation , påhviler betalingsforpligtigelsen netkunden.

SVIGT I ELFORSYNINGEN:

NOE Net A/S betaler ikke el-installatøren for udkald, der er rekvireret af netkunden, når der er tale om fejl i forsyningsnettet, eller når elforsyningen af anden årsag er afbrudt.

KRAV TIL MATERIEL OG DIMENSIONERING:

  • Overbrændte stikledningssikringer udskiftes med sikringer af samme størrelse, idet sikrings- størrelsen kun må forøges efter forudgående aftale med NOE Net A/S.

 

UDFØRELSE AF SIKRINGSUDSKIFTNING:

Sikringsudskiftning skal udføres efter bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 5 “Drift af elforsyningsanlæg”.

VEDRØRENDE TILSLUTNING AF STIKLEDNINGER.

Tilslutningspunktet for stikledninger skal være anvist af NOE Net A/S før tilslutningen, uanset om det er en ny eller eksisterende stikledning der skal tilsluttes.

Tilslutningen foretages for kundens regning og Elinstallatøren er ansvarlig for at der anvendes egnet materiel for tilslutningen.

Elinstallatøren kan få NOE Net A/S til at foretage tilslutningen mod betaling. Elinstallatøren er ansvarlig for at der anvendes korrekt sikring, som anvist af NOE Net A/S.
Ved tilslutning af stikledninger direkte i transformerstationer, må arbejdet kun påbegyndes efter aftale med NOEs driftsvagt.

Har du spørgsmål?

Vi er her for at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Vi vil have danmarks mest tilfredse kunder.

Vi bestræber os på at yde dig den bedst mulige kundeservice og forventer at vende tillbage til dig inden for max 2 arbejds dage.