Intern overvågning

Intern overvågning

NOE Net A/S er forpligtet til at etablere et program for intern overvågning. Programmet skal medvirke til at sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter.

Hovedformålet med dette program er at sikre, at adgangen til nettet sker på ikke-diskriminerende og gennemsigtige vilkår, og at virksomheder, som bevillingshaveren har interessesammenfald med, ikke favoriseres med oplysninger om kundeforhold og lignende.

Programmet skal bl.a. fastlægge de ansattes specifikke forpligtelser for at opfylde dette mål. Det kan være regler om, hvilke oplysninger der er fortrolige, og om, at de ansatte i deres kontakt med kunderne ikke må favorisere bestemte kommercielle selskaber, kundegrupper o.l.

Dowenload som PDF